Pravilno odlaganje otpada

Naturesafe, bio sredstvo za čišćenje
Pravilno zbrinjavanje i upravljanje otpadom može se obaviti primjenom principa – Smanji, ponovno upotrijebi i recikliraj.

Ne samo da poštivanje postupaka zbrinjavanja otpada pomaže u održavanju okoliša čistim, već i poboljšava ukupne zdravstvene standarde zajednice. Pravilnim odlaganjem otpada naš je okoliš čišći, što znači da postoji manje zdravstvenih rizika i opasnosti koje mogu utjecati na nas.

Pravilno zbrinjavanje i upravljanje otpadom može se obaviti primjenom principa – Smanji, ponovno upotrijebi i recikliraj. Smanjenje podrazumijeva smanjenje količine proizvedenog smeća/otpada. Ponovna uporaba se odnosi na korištenje materijala više puta dok recikliranje znači stvaranje novog materijala ili proizvoda iz smeća/otpada.

Najpopularnije vrste gospodarenja otpadom su:

 • Recikliranje
 • Spaljivanje
 • Odlagalište otpada
 • Biološka obrada
 • Hrana za životinje

Otpad može biti:

 • Materijal koji se može reciklirati (npr. papir, limenke sode)
 • Organski otpad koji se može kompostirati (npr. hrana, posteljina za životinje, biorazgradiva plastika)
 • Neopasni čvrsti otpad
 • Opasni radioaktivni otpad: koji sadrži ili je kontaminiran radioaktivnim izotopom
 • Opasan biološki otpad: koji sadrži ili je kontaminiran infektivnim ili potencijalno zaraznim agensom, biološkim toksinom, životinjskim leševima, genetski modificiranim organizmima, rekombinantnom DNK itd.
 • Opasni kemijski otpad: otpadne kemikalije, proizvodi kemijske prirode (sredstva za čišćenje, boje, motorna ulja i lijekovi), proizvodi koji sadrže kemikalije (fluorescentne svjetiljke, termometri) ili materijali kontaminirani kemikalijama (kontaminirana zemlja ili krpe)
 • Inače propisani materijal: azbest, automobilski akumulatori, kontaminirano tlo i građevinski otpad.

Ideja je smanjiti gubitak svih resursa: vremena, truda, ljudi, procesa, zaliha i proizvodnje. Prema Lean Six Sigmi, 7 vrsta otpada također čine i zalihe, kretanje, prekomjerna obrada, prekomjerna proizvodnja, čekanje, transport i nedostaci.

Općenito, otpad bi trebao biti podvrgnut recikliranju materijala ili toplinskoj obradi. Ako to nije moguće iz tehničkih razloga, ili nije ekonomski isplativo, otpad se nakon odgovarajuće obrade odlaže na odlagalište.

Standardne metode efikasnog zbrinjavanja otpada koje se koriste u Švicarskoj definirane su i opisane u nastavku:

Recikliranje

Recikliranje se odnosi i na izravnu ponovnu upotrebu rabljenih proizvoda (npr. rabljena odjeća i funkcionalni dijelovi uklonjeni iz rabljenih vozila) i na recikliranje materijala, odnosno oporabu sirovina iz otpada (npr. proizvodnja novog stakla iz fragmenata, taljenje starog željeza i proizvodnja recikliranog građevinskog materijala od građevinskog otpada). Downcycling se odnosi na pretvorbu otpada u materijale slabije kvalitete od prvotno korištenog materijala.

Spaljivanje

Zapaljivi otpad iz kućanstava i otpadno drvo koje nije pogodno za recikliranje podvrgava se toplinskoj obradi u spalionicama otpada ili pećima na otpadno drvo. Toplina koja se oslobađa u procesu koristi se za proizvodnju električne energije i grijanja zgrada. Otpad s visokom ogrjevnom vrijednošću i niskom razinom onečišćenja onečišćujućim tvarima može se koristiti u industrijskim postrojenjima, npr. cementare, kao alternativu fosilnim gorivima. Otpad koji je kontaminiran organskim onečišćujućim tvarima podvrgava se zasebnoj termičkoj obradi (npr. u postrojenjima za spaljivanje opasnog otpada). Spalionice moraju imati sustav za obradu dimnih plinova. Zahtjevi za obradu dimnih plinova i sustav spaljivanja temelje se na prirodi otpada.

Specijalizirane tvrtke za zbrinjavanje otpada tretiraju otpad u skladu sa zahtjevima spalionice. To jamči da će gorivo biti visoke kvalitete i smanjuje rizik od nesreće. Tvrtke osiguravaju, na primjer, da nema neželjenih reakcija kada se miješaju tekućine. Otpadni materijali koji se koriste kao zamjensko gorivo u cementarama moraju se unaprijed usitniti i postaviti na konstantnu ogrjevnu vrijednost.

Kemijsko-fizikalna i biološka obrada

Cilj kemijsko-fizikalne i biološke obrade je omogućiti uklanjanje onečišćujućih tvari iz otpada ili njegovo sigurno odlaganje. Otpadne vode i onečišćeni iskopani materijal tipični su za vrste otpada s kojima se na ovaj način gospodari. Nakon kemijsko-fizikalne obrade, onečišćujuće tvari mogu se odlagati u koncentriranom obliku u objektima prikladnim za tu namjenu.

Odlagališta otpada

Ostaci od spaljivanja otpada ili otpad koji nije prikladan za recikliranje materijala ili termičku obradu odlaže se na odlagališta koja su u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako otpad ne ispunjava uvjete za odlaganje, mora se prethodno obraditi.

Sakupljanje i logistika

Sektor gospodarenja otpadom uključuje mnogo različitih specijaliziranih aktera. Njihove zadaće uključuju prikupljanje otpada na izvoru (industrija, trgovina i kućanstva) u prikladne transportne kontejnere, njegovo međuskladištenje i predaju u operacije zbrinjavanja otpada. Obrada otpada često se temelji na nizu specijaliziranih postrojenja. U svim slučajevima, glatka logistika preduvjet je za učinkovito gospodarenje otpadom. U slučaju opasnog otpada, sukladno Pravilniku o kretanju otpada, primopredaja mora biti dokumentirana.

Donedavno možda niste obraćali puno pažnje na otpad koji proizvodi vaša organizacija. Mnoge organizacije zadovoljavaju se jednostavno uspostavljanjem sustava za uklanjanje smeća. Sve se veća pozornost pridaje gospodarenju otpadom, a proaktivne organizacije vide prednosti uspostavljanja programa smanjenja otpada.

 • Uštedite novac – povećanje recikliranja može smanjiti vaše troškove zbrinjavanja i poboljšati vaš krajnji rezultat.
 • Znanje je moć – razumijevanjem količine i vrsta otpada koje vaša organizacija proizvodi, u boljoj ste poziciji da pronađete načine za smanjenje troškova transporta i pregovarate o uslugama otpada i recikliranja koje zapravo odgovaraju vašim potrebama.
 • Pojednostavite izvješćivanje i dijeljenje informacija – Praćenje vaših aktivnosti gospodarenja otpadom na jednoj platformi i korištenje standardnog skupa mjernih podataka olakšava dijeljenje i izvješćivanje informacija s dionicima.
 • Poboljšajte održivost – Učinkovitije upravljanje otpadom, vodom i energijom ključne su komponente održivosti. Poboljšanje održivosti vaše organizacije može poboljšati vaš korporativni imidž, privući kvalitetne stanare u vaše nekretnine i pozitivno angažirati zaposlenike.
 • Smanjite emisije stakleničkih plinova – Sprečavanje otpada i recikliranje nude značajan potencijal za smanjenje emisija stakleničkih plinova.
 • Očuvajte resurse – Ponovno korištenje i recikliranje čuva prirodne resurse uključujući drveće, metale i vodu.

Svi pokušavamo spasiti ovaj planet na ovaj ili onaj način. Međutim, koliko god željeli pomoći našem planetu, a mi činimo razliku, još uvijek oko 150 metričkih tona plastike kruži našim oceanima dok čitate ovaj članak. Ljudi svake godine nagomilaju još 8 milijuna metričkih tona plastike.

Već smo imali temu na našem blogu o tome kako sve na kraju završava u oceanima.

Postoji mnogo načina da budete ekološki prihvatljivi, a sada je to lakše nego ikad prije. Jedino što možete učiniti je osigurati da stavite što više svog otpada koji se može reciklirati u odgovarajuće spremnike kod kuće i barem pokušati potaknuti i druge ljude na isto.

Jedna osoba će napraviti razliku, ali svi se kolektivno moramo promijeniti i postati ekološki svjesniji kako bismo stvorili održivo, zdravo okruženje.

Naturesafe podržava pravilno odlaganje otpada, koristi isključivo ponovno iskoristivu ambalažu koja se može reciklirati, a nadopuna služi kao jednostavan i efikasan način smanjenja potencijalnog nagomilavanja nepotrebne ambalaže.

Pratite i dalje naš blog gdje ćete moći saznati više o ovakvim i sličnim temama u svrhu informiranja ljudi o tome kako mogu sami doprinjeti očuvanju okoliša.