Industrija turizma i održivi razvoj – Utjecaj turizma na okoliš

Naturesafe, bio sredstvo za čišćenje
Novi koncept razvoja turizma, tzv. održivi ili zeleni turizam, omogućio bi turistički razvoj u skladu s potrebama i mogućnostima područja na kojem se on razvija, s naglaskom na očuvanje prirodnih resursa i njihovo održivo korištenje.

Kao i u svim društvenim sferama, koncept održivog razvoja spominje se i u turizmu. S obzirom da turizam današnjice bilježi kontinuirani rast na svjetskoj razini kao globalna masovna pojava, sukladno tome pridonosi i rastu njegovog pozitivnog, ali i negativnog utjecaja u društvenom, ekonomskom, kulturnom i ekološkom smislu. Novi koncept razvoja turizma, tzv. održivi ili zeleni turizam, omogućio bi turistički razvoj u skladu s potrebama i mogućnostima područja na kojem se on razvija, s naglaskom na očuvanje prirodnih resursa i njihovo održivo korištenje.

Poput svake ekonomske i ljudske aktivnosti općenito, turizam također ima pozitivne i negativne učinke na okruženje u kojem se odvija. Jasno je da pozitivan efekt turizma prvenstveno utječe na generiranje ekonomske koristi, koje proizlaze iz njegovih multiplikativnih učinaka. A dok se s druge strane negativan utjecaj povezuje uz utjecaj na okoliš, drugim riječima korištenje i postupno trošenje resursa.

Od početka 21. stoljeća do danas, turizam se smatra multidiversificiranim turizmom. To implicira na to da je sada više umjeren i segmentiran. Obilježava ga umjereni rast (moderate growth), obavljanje više zadataka istovremeno (multitasking), višestruku diversifikaciju potražnje (multidiverzification) te mobilnu industriju (mobile).

Bez obzira što turizam danas raste umjerenim stopama, ipak se smatra globalnom pojavom te su u turistička kretanja uključene gotovo sve svjetske zemlje u ulozi emitivnih i receptivnih turističkih tržišta. Turizam je posljedično zbog suvremenih trendova diferenciran i segmentiran. Što znači da je fokus prvenstveno na potrebe turista koji su aktivni, dinamični i željni doživljaja, aktivnosti i učenja. Suvremeni turisti su obrazovaniji, imaju više iskustva i brojne informacije koje prikupljaju zahvaljujući upotrebi suvremenih tehnologija te znaju točno što žele od putovanja.

UTJECAJ TURIZMA NA OKOLIŠ

Turizam je oduvijek jedna od najzastupljenijih aktivnosti u svijetu, koja izravno i neizravno generira gotovo 11% svjetskog BDP-a. Kao takva, globalna pojava, turizam ima ogroman utjecaj na okoliš, a kontinuirano rastuća turistička potražnja neizbježno zahtjeva sve veće iscrpljivanje resursa u cilju zadovoljenja turističkih potreba. Njegov utjecaj na okoliš podrazumijeva učinke turizma na prirodnu, kulturnu i društvenu okolinu.

Prirodni resursi, poput mora, planina, rijeka te ljudski stvorene atrakcije, kao što su zgrade, spomenici, kulturna i povijesna baština čine primarne turističke atrakcije što znači da je turizam u potpunosti ovisan o okolišu, a bilo kakav način njegove degradacije ujedno je i ugrožavanje turističkog razvoja.

ŠTETNI UČINCI TURIZMA NA OKOLIŠ I ZAJEDNICU;

 • povećanje emisije stakleničkih plinova, uzrokovane kontinuiranim razvojem prometa u svrhu turističkih putovanja te gradnjom i poslovanjem smještajnih objekata
 • potrošnja vode, uz smanjenje vodnih resursa u određenim dijelovima svijeta i nestašicu vode za lokalno stanovništvo
 • povećana količina otpada i otpadnih voda
 • narušavanje bioraznolikosti
 • sukobi i nerazumijevanje između turista i lokalne zajednice, uzrokovane slabim upravljanjem razvojem turističke destinacije i nemogućnošću sudjelovanja lokalnog stanovništva u odlučivanju o razvoju turizma
 • narušavanje kulturnog integriteta i gubitak autohtonih obilježja turističkih destinacija.

Upravo zbog gore navedenih negativnih učinaka turizm, pojavila se potreba za razvojem turizma koji bi bio dugoročno održiv, a kojim bi se smanjili negativni utjecaji turizma na okoliš, uz istovremeno povećanje dobrobiti od njegovog razvoja.

ODRŽIVI RAZVOJ U TURIZMU TREBAO BI;

 • optimalno iskorištavati prirodne resurse, koji su ujedno temelj razvoja turizma, kako bi omogućio normalno funkcioniranje temeljnih ekoloških procesa i pridonio očuvanju prirodne baštine i biološke raznolikosti;
 • poštivati socijalnu i kulturnu autentičnost turističke destinacije, kao i tradicionalne vrijednosti lokalnog stanovništva te osigurati međukulturno razumijevanje i toleranciju; 
 • unaprijediti lokalnu i globalnu ekonomiju, na način da omogući koristi od razvoja turizma za sve njegove dionike te izgraditi sustav odlučivanja u kojem bi se odluke o daljnjem razvoju temeljile na kontinuiranoj kontroli ekonomskih učinaka turizma, naglašavajući potrebu za jednakim ekonomskim koristima za svih te potrebu za smanjenjem siromaštva.

ZELENI TURIZAM

Kada se govori o zelenom turizmu, važno je istaknuti ulogu turista u njegovom razvoju. Naime, suvremeni turisti kao iskusni i obrazovani putnici svjesni su utjecaja turizma na okoliš, stoga nastoje biti okolišno odgovorni putnici, što utječe na porast potražnje za zelenim turizmom u svijetu. Oni imaju ključnu ulogu u razvoju zelenog turizma, zbog kritičkog stava kod odabira turističke destinacije i sve složenijih zahtjeva u pogledu turističkog proizvoda kojeg kupuju. Turistički proizvod u zelenom turizmu mora reducirati trošenje i onečišćenje resursa na minimum, istovremeno maksimalizirajući koristi za dionike razvoja turizma.

ZELENI TURIZAM NOVI JE TREND U INDUSTRIJI TURIZMA I PUTOVANJA, ZA KOJIM POTRAŽNJA KONTINUIRANO RASTE.

Važnost održivog turizma uviđaju i pružatelji usluga, kao što su putničke agencije, hotelski objekti i mnogi drugi. Novi ih trend sve više i više motivira na poduzimanje potrebnih koraka kako bi smanjili štetni utjecaj turizma na najmanju moguću mjeru. Potražnja za istim također iz dana u dan raste, te se mnogi instinktivno okreću ovakvom tipu putovanja.

Tako je npr. poznati lanac hotela Hilton objavio da prepoznaje svoju kritičnu odgovornost za zaštitu našeg planeta i očuvanje prekrasnih destinacija u kojima posluje za generacije koje dolaze. Od 2009. koristi svoj nagrađivani sustav LightStay za mjerenje, izvješćivanje i poboljšanje vlastitog utjecaja na okoliš u globalnom portfelju hotela kojima upravlja i hotela s franšizom. Preuzeli su vodeću poziciju u borbi protiv klimatskih promjena, kao prva velika hotelska tvrtka koja je postavila znanstveno utemeljene ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova u skladu s Pariškim sporazumom. Također poduzimaju i velike korake prema smanjenju svog utjecaja na okoliš kroz programe Watts, Water i Waste.

Također, i svjetski poznata online turistička agencija AirBnb okreće se održivom razvoju te poduzima sve potrebne korake kako bi doprijeli do svih svojih korisnika, kako pružateljima smještaja, tako i gostima.

Za pružatelje smještaja objavili su brojne članke i savjete o tome kako učini svoj prostor održivim, kako smanjiti štetni učinak na okoliš, pravilno reciklirati i smanjiti otpad i još mnogo toga.

TUI Group iz Velike Britanije osmislila je vlastiti program održivosti pod nazivom ”Better Holidays, Better World” u kojemu je iznjela ideje i procese koji sami primjenjuju i obvezuju se da će spriječiti onečišćenje gdje god je to moguće i kontinuirano poboljšavajti svoju ekološku učinkovitost, posebno smanjenjem emisija ugljika kroz programe rada sa avio prijevoznicima, krstarenjima, hotelima, kopnenim prijevozom i uredskim prostorima;

Optimizirati ekološki, gospodarski i društveni utjecaj putovanja ugrađivanjem održivosti u vlastiti opskrbni lanac i pokretanjem aktivnosti koje štite i obnavljaju prirodni okoliš, biološku raznolikost i poboljšavaju lokalne izvore za život;

Pružati informacije, obuku i podršku kolegama, stječući njihovu predanost u poduzimanju aktivnosti u vezi s pitanjima održivog razvoja;

Poticati svoje klijente da odaberu održivije opcije putovanja i da poduzmu mjere za smanjenje negativnih učinaka i maksimiziranje pozitivnih učinaka na destinacijama.

Smjernice kojih bi se svaki smještajni objekt mogao pridržavati i na taj način doprinjeti održivom razvoju i očuvanju našeg ekosustava i ljudske zajednice su;

 • Recikliranje: Ugradnja sustava za recikliranje otpada postala je neophodna.
 • Lokalni sastojci: Svaki restoran može ponuditi jelovnike koji promiču konzumaciju voća i povrća od proizvoda s istog područja.
 • Ekološki proizvodi: Svi proizvodi za čišćenje i održavanje objekata mogu biti u potpunosti ekološki.
 • Bez plastike: Plastični predmeti se lako mogu zamijeniti staklenim spremnicima ili dozatorima (za toaletne potrepštine).
 • Ekološka rasvjeta: Postavljanje ekološki prihvatljivih fluorescentnih svjetala u svrhu smanjenja potrošnje električne energije.
 • Smanjenje potrošnje vode: Na slavine se mogu ugraditi uređaji za uštedu vode.
 • Zeleni prijevoz: Ponuda putnicima mogućnost dolaska do vašeg mjesta javnim prijevozom ako je moguće.

Za kraj, važno je istaknuti kako je Naturesafe član Globalnog vijeća za održivi turizam (GSTC) koja promiče globalne standarde za održiva putovanja i turizam, kao i pružanje međunarodne akreditacije certifikacijskim tijelima za održivi turizam. Logično je da je jedan od važnijih koraka prema održivom turizmu i korištenje ekološki prihvatljivih proizvoda za čišćenje.